ادامه مطلب...

فرآیند انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری، فرآیندی حساس و سرنوشت ساز است. در بحث انتخاب رشته، باید سابقه تحصیلی دانش آموز لحاظ شود و بدون توجه به این امر مهم، احتمال خطا در گزینش رشته بالا می‌رود. از جمله بهترین مشاوران برای انتخاب رشته درست، مدیران و کادر آموزشی مدارس هستند، زیرا با سابقه تحصیلی دانش‌آموز، استعدادها و وضعیت تحصیلی داوطلب کنکور، آشنایی بیشتری دارند.

ادامه مطلب...

"این تحریم ها در واقع جنگ با یک ملت است ، اما به توفیق الهی ، دشمنان در این جنگ هم مغلوب ملت ایران خواهند شد."

ادامه مطلب...

یکی از باورها و اعتقادات هر قوم و ملتی بر پایی اعیاد و جشنهای ملی و مذهبی است. برخی از اقوام علاوه بر اعیاد مذهبی ، جشنهای ملی و باستانی را نیز به صورت دیرین و کهن برپا می کنند.

کشور ایران به علت تنوع و تکثر قومی و دارای مجموعه ای از آئین ها ، سنتها و آداب مختلف می باشد و به تبع این تکثر قومی و سنتهاست که شاهد برگزاری اعیادی مثل فطر ، قربان ،نوروز ،غدیر خم،پاک،کریسمس و … در جای جای این سرزمین می باشیم.

آخرین اخبار